Category: Coding tips

the-tower-of-babel 0

React / Redux Multilingual Isomorphic Apps (i18n)

Inspired by React / Redux and Multilingual (Internationalization) Apps – Architecture, I’m about to represent Antoine Jaussoin‘s idea and some modification to fit my project requirement. Checkout Antoine’s repo here. In short, he wraps the component with another component called Translate component. This Translate component would get the currentLanguage from this.context, which...

23

Khắc phục lỗi XAMPP không khởi động được

Lưu ý bài viết này chỉ dành cho các bạn đã biết về XAMPP nhé (hoặc những phần mềm cùng tính năng như Appserv, WAMP,…), còn bạn nào chưa biết thì xem Wikipedia cho biết… “Tại sao XAMPP không khởi động được?” Làm lập trình web thì hẳn ai cũng phải gặp...