Finally got a home!

Sau bao ngày dài chờ đợi (chẳng biết là chở cái quái gì, là tiếc tiền thôi =))), cuối cùng mình cũng đã có được một cái “nhà” thật sự. Từ những năm 2003 đã ước ao một ngày nào đó mình sẽ có một trang web đàng hoàng, dù...