Pháo hoa đêm huyền diệu

Tại sao lại phải đi xem pháo hoa đêm Giao Thừa, dù nó chẳng còn gì mới lạ và bất ngờ nữa? Tôi xem pháo hoa lần đầu vào năm 2000, tôi vừa được bảy tuổi và Sài Gòn lần đầu tiên có chương trình bắn pháo hoa mừng năm...