Cài đặt bộ emoticon Yahoo! cho WordPress

Trước mắt là bộ emo của Yahoo! Messenger cho bài viết thêm “thăn thiện”, sau đó sẽ chôm luôn bộ emo của Facebook về cho đầy đủ vũ khí  (thật ra emo bên FB mình chỉ thích có 2 cái là :3 và :v, là 2 cái đặc thù mà...